fbpx
Outdoor stories - Upplevelsebaserade och hållbara träningsresor i Sverige. #outdoorstories

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

”Bolaget” avser i text nedan Bursjöö Everyday stories AB, som står bakom resor och evenemang som säljs under namn Outdoor stories.

BETALNING OCH BEKRÄFTELSE, ANMÄLAN VIA FORMULÄR eller mail

Din anmälan är bindande att betalas med faktura (eller med kort i webshop )  från att du fyller i anmälan och skickar in dina uppgifter på vår hemsida. När anmälan är outdoorstories.se tillhanda och anmälningsformuläret är ifyllt får du via mail en bekräftelse på din anmälan.

Fakturan skickas ej automatiskt, därför kan det dröja några veckor eller månader innan den når dig, särskilt om läger/event ligger långt fram i tiden. Normalt skickas faktura först när minsta deltagarantal är uppnått, för att minska administration, samt ca 1,5-1 månad innan evenemanget med betaldatum ca 10 dagar innan evenemanget. På samma sätt säger vi till när det är dags att betala i webshop!

BETALNING:

Betalning sker med faktura eller via outdoorstories webshop.

  • Fakturor ska betalas innan sista betalningsdag, därefter tillämpas påminnelseavgift.
  • Kortbetalning i webshop ska ske innan sista betalningsdag, därefter skickas faktura.

FÖRHINDER ATT DELTA, skada eller sjukdom, försäkringar etc:

Du bör ha reseförsäkring och avbeställningsskydd via försäkringsbolag. Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför den aktiva resan med oss. Om du får förhinder och av någon anledning inte kan delta på eventet kan du överlåta din plats till någon annan, eller aktivera en reseförsäkring.

För avbeställnings- och olycksfallsförsäkring hänvisar vi till att använda utökad reseförsäkring via hemförsäkring som brukar ge 100% tillbaka vid händelse att du inte kan resa som planerat. 

Om du väljer att inte aktivera en försäkring får du överlåta din plats till någon annan, förutsatt att du inte också söker ersättning från försäkringsbolag. Du ansvarar själv för att sälja din plats vidare. Outdoor stories hjälper självklart till med intyg att du skadat dig/varit sjuk/inte närvarat – detta dokument ber du oss om och skickar sedan till ditt försäkringsbolag.

ÖVERLÅTELSE AV BOKAD PLATS:

Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan (kan gälla vem som får boka, kondition, förkunskaper etc). Resenären måste meddela arrangören om överlåtelse samt fullständiga uppgifter för personen som resan ska överlåtas till senast 7 dagar innan avresa. Detta görs till hej@outdoorstories.se Vänligen skriv med aktuell resa och ”överlåtelse” i ämnesraden.

INSTÄLLD RESA: 

Om Outdoor stories  tvingas ställa in resan, exempelvis på grund av för få anmälda deltagare, återbetalas hela anmälningsavgiften. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning.

FÖRÄNDRINGAR I SCHEMA ELLER PROGRAM, eller förändring av instruktör:

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som står utanför vår kontroll. Yttre omständigheter som till exempel dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden, andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet för resorna kan ändras, men resan kommer i sin helhet täcka upp för alla moment inkluderade i programmet. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare samt programpunkter i det angivna programmet. Instruktörsändringar: Ibland händer det oförutsedda saker i livet, vi förbehåller oss därför rätten och möjligheten att i sista sekund kalla in en ersättare om marknadsförd instruktör för ett event inte kan närvara, på samma sätt kan vi addera eller ta bort instruktör om deltagarantalet kräver fler/färre instruktörer.

SKADOR / SJUKDOM /ANSVAR :

Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är resenärens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Bolaget ansvarar inte på något sätt för sjukdom eller skador på person under event-tillfällen eller resetillfällen, bolaget åtar sig heller inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten.  Bolaget hållas ansvarig för skada på kläder eller annan utrustning som deltagare tar med sig till/på event.  Resenären är ansvarig att teckna egen försäkring för resen om denne önskar vara försäkrad för skador. Bolaget kan heller inte ställas till ansvar om resenären på grund av bristande kondition eller andra personliga omständigheter inte klarar av att genomföra en viss aktivitet.

Bolaget har verksamhetsförsäkring i Trygg Hansa.

PRIS:

I priset ingår alltid moms (6%). Priset som gäller finns på sidan vid din beställning. Priset/innehållet i priset kan ändras på grund av yttre omständigheter som Outdoorstories.se inte råder över.

REKLAMATION:

Den som har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa på plats i samband med att de uppstår eller direkt efter resans avslut. Anmärkningar lämnas till personal från Outdoor stories på plats eller per e-mail till hej@outdoorstories.se

PRESENTKORT:

Presentkort som köpts i vår webshop har en giltighetstid om 12 månader från inköpstillfället!

FOTOGRAFERING:

Vi tar fotografier på våra event. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta hej (@) outdoorstories.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:

Den personliga information som tillhandahålls av dig, kommer att användas i syfte att upprätthålla kundrelationen samt ge dig infomration om kommande event som arrangeras, för och av outdoorstories.se. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till sofia (@) sofiabursjoo.se. Personuppgiftsansvarig är Bursjöö Everyday stories AB.

NU EN RAD SOM VI ÖNSKAR ATT VI SLAPP SKRIVA:

Våra event är till för träning, skratt, glädje och gemenskap. Vi tränar hårt och skrattar mycket. För att klara en hel dags träning bör man tanka sin kropp med tillräckligt med bränsle. Vi brinner för sundhet och vill att alla deltagare tränar av rätt anledning. Zero is not a size!

Hitta till oss

Adress
Storgatan 10
192 00 STORSTAD

Timmar
Måndag — fredag: 9:00 – 17:00
Lördag och söndag kl. 11:00–15:00